Hướng dẫn công tác khen thưởng tại đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ III năm 2019
Số ký hiệu văn bản 1732/HD-BCĐ
Ngày ban hành 23/05/2019
Ngày hiệu lực 23/05/2019
Trích yếu nội dung Hướng dẫn công tác khen thưởng tại đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ III năm 2019
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Khen thưởng, xử phạt
Người ký duyệt Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 1732.pdf
Lĩnh vực