Tổng số: 263
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1016/UBND-TH 02/05/2024 V/v triển khai thực hiện các nghị quyết thông qua tại Kỳ họp thứ 18 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVII
Lượt xem: 0
Tải về 0
394-NQ/ĐU 20/02/2024 Nghị quyết về lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 1
46-NQ/TW 20/12/2023 Nghị quyết của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới
Lượt xem: 0
Tải về 0
74/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết số 74/NQ-HĐND Miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 0
Tải về 3
75/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết số 75/NQ-HĐND Miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 0
Tải về 1
76/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết số 76/NQ-HĐND Xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 0
Tải về 2
77/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết số 77/NQ-HĐND Xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 0
Tải về 0
79/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết số 79/NQ-HĐND Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
80/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết số 80/NQ-HĐND Tạm giao biên chế công chức trong các cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Cao Bằng năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 4
81/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết số 81/NQ-HĐND Tạm phê duyệt tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức hội có tính chất đặc thù tỉnh Cao Bằng năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 4
12345678910...