Tổng số: 328
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1266/UBND-TD 26/05/2023 V/v thực hiện Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo
Lượt xem: 0
Tải về 0
531/QĐ-UBND 16/05/2023 Quyết định Về việc giao nhiệm vụ thẩm tra, xác minh nội dung đơn khiếu nại
Lượt xem: 0
Tải về 1
527/QĐ-UBND 16/05/2023 Quyết định Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại
Lượt xem: 0
Tải về 9
776/TB-UBND 06/04/2023 Thông báo Về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu
Lượt xem: 0
Tải về 2
352/QĐ-UBND 06/04/2023 Quyết định Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại
Lượt xem: 0
Tải về 1
354/QĐ-UBND 06/04/2023 Quyết định Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại
Lượt xem: 0
Tải về 1
777/TB-UBND 06/04/2023 Thông báo Về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu
Lượt xem: 0
Tải về 4
1793/QĐ-UBND 30/11/2022 Quyết định giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Dậu, tổ 16, phường Sông Hiến, TPCB (lần 2)
Lượt xem: 672
Tải về 0
1623/QĐ-UBND 07/11/2022 Quyết định Ban hành Quy chế tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 633
Tải về 0
06/TB-BTCD 10/06/2022 Thông báo về việc từ chối tiếp công dân, bà Đỗ Thị Chủ
Lượt xem: 1587
Tải về 5
12345678910...