Tổng số: 292
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
720/KH-BCĐ 30/03/2023 Kế hoạch Thu ngân sách nhà nước, chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi thuế nợ đọng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 3
702/BC-UBND 29/03/2023 Báo cáo Tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 của tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
2011/QĐ-UBND 30/12/2022 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023
Lượt xem: 297
Tải về 2
1969/QĐ-UBND 29/12/2022 Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021
Lượt xem: 651
Tải về 163
1863/QĐ-UBND 13/12/2022 Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản, Tài chính doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 490
Tải về 0
2918/STC-QLNS 04/12/2022 Báo cáo thuyết minh Dự toán ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2023
Lượt xem: 502
Tải về 0
2708/STC-QLNS 16/11/2022 Báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện Dự toán ngân sách địa phương (đến hết Quý IV) năm 2022
Lượt xem: 476
Tải về 0
2262/STC-QLNS 06/10/2022 Báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương Quý III năm 2022
Lượt xem: 928
Tải về 0
2421/UBND-TH 20/09/2022 V/v tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 15/9/2022 của Chính phủ
Lượt xem: 1002
Tải về 0
26/2022/QĐ-UBND 05/09/2022 Quyết định Quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán theo niên độ đối với vốn đầu tư công thuộc ngân sách của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quản lý, trình tự, thời hạn lập, gửi, xét duyệt, thẩm định và ra thông báo thẩm định quyết toán theo niên độ đối với vốn đầu tư công thuộc ngân sách của Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 968
Tải về 0
12345678910...