Tổng số: 298
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
291/QĐ-UBND 14/03/2024 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 1
262/QĐ-UBND 08/03/2024 Quyết định Về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 1
268/KH-BĐDHĐQT 06/02/2024 Kế hoạch thực hiện công tác truyền thông năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
36/2023/QĐ-UBND 28/12/2023 Quyết định Quy định tài liệu thuyết minh căn cứ và báo cáo phân bổ, giao dự toán ngân sách của đơn vị dự toán cấp I các cấp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 1
1310/BC-UBND 31/05/2023 Báo cáo Tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 6
12/2023/QĐ-UBND 26/05/2023 Quyết định Bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công
Lượt xem: 0
Tải về 1
720/KH-BCĐ 30/03/2023 Kế hoạch Thu ngân sách nhà nước, chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi thuế nợ đọng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 6
702/BC-UBND 29/03/2023 Báo cáo Tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 của tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
2011/QĐ-UBND 30/12/2022 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023
Lượt xem: 516
Tải về 4
1969/QĐ-UBND 29/12/2022 Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021
Lượt xem: 884
Tải về 163
12345678910...