Tổng số: 429
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
307/QĐ-UBND 19/03/2024 Quyết định về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 1
221/QĐ-UBND 26/02/2024 Quyết định về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Lượt xem: 0
Tải về 0
06/2024/QĐ-UBND 16/02/2024 Quyết định Ban hành Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, dịch vụ công, Cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng và quy chế kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực Xây dựng, chỉnh lý hồ sơ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 1
34/2023/QĐ-UBND 28/12/2023 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 37/2021/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 4
293/QĐ-UBND 27/03/2023 Quyết định Phê duyệt điều chỉnh Quyết định số 2696/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng (lần 2)
Lượt xem: 0
Tải về 8
292/QĐ-UBND 27/03/2023 Quyết định Phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí Lập Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2045
Lượt xem: 0
Tải về 1
1855/QĐ-UBND 13/12/2022 Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2022-2035, tỷ lệ 1/5.000
Lượt xem: 762
Tải về 0
1810/QĐ-UBND 05/12/2022 Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ Đồ án Quy hoạch phân khu phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, tỷ lệ 1/2000
Lượt xem: 771
Tải về 2
34/2022/QĐ-UBND 18/11/2022 Quyết định Quy định phân cấp lập, điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị, lập quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 948
Tải về 0
31/2022/QĐ-UBND 04/11/2022 Quyết định Ban hành quy định phân cấp, phân công quản lý đường đô thị trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 1100
Tải về 1
12345678910...