Tổng số: 52
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
479/QĐ-UBND 01/05/2023 Quyết định Về việc kiện toàn Tổ giúp việc cho Văn phòng Thường của Ủy ban Điều phối cấp tỉnh thực hiện Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc (Đức Thiên) Việt Nam - Trung Quốc
Lượt xem: 0
Tải về 4
269/QĐ-UBND 16/03/2023 Quyết định Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác biên giới tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 4
3485/KH-UBND 30/12/2022 Kế hoạch Công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2023
Lượt xem: 262
Tải về 3
33/2022/QĐ-UBND 04/11/2022 Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 808
Tải về 0
435/QĐ-UBND 06/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Cho phép huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Thỏa thuận thiết lập quan hệ huyện - thành phố hữu nghị với thành phố Tịnh Tây, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa
Lượt xem: 1712
Tải về 3
3522/BC-UBND 09/12/2021 Báo cáo Tình hình hoạt động, công tác quản lý hoạt động và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài năm 2021
Lượt xem: 846
Tải về 0
3356/BC-UBND 01/12/2021 Báo cáo Kết quả công tác đối ngoại năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022
Lượt xem: 822
Tải về 0
3136/KH-UBND 15/11/2021 Kế hoạch Đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Lượt xem: 840
Tải về 0
1864/QĐ-UBND 13/10/2021 Quyết định Cho phép Sở Y tế tỉnh Cao Bằng ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác Y tế giữa Ủy ban Y tế - Sức khỏe Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và Sở Y tế các tỉnh: Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Lượt xem: 848
Tải về 0
2267/KH-UBND 27/08/2021 Kế hoạch tổng kết thi hành Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ Quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, giai đoạn 2015-2021
Lượt xem: 793
Tải về 0
123456