Tổng số: 51
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
213/CTr-UBND 03/02/2023 Chương trình Công tác của UBND tỉnh Cao Bằng tháng 02 năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 3
3150/CTr-UBND 30/11/2022 Chương trình Công tác của UBND tỉnh Cao Bằng tháng 12 năm 2022
Lượt xem: 623
Tải về 0
2788/CTr-UBND 28/10/2022 Chương trình Công tác của UBND tỉnh Cao Bằng tháng năm 2022
Lượt xem: 844
Tải về 0
2497/CTr-UBND 29/09/2022 Chương trình Công tác của UBND tỉnh Cao Bằng quý IV năm 2022
Lượt xem: 925
Tải về 0
2281/CTr-UBND 31/08/2022 Chương trình Công tác của UBND tỉnh Cao Bằng tháng 9 năm 2022
Lượt xem: 946
Tải về 0
1334/CTr-UBND 31/05/2022 Chương trình Công tác của UBND tỉnh Cao Bằng tháng 6 năm 2022
Lượt xem: 1570
Tải về 1
993/CTr-UBND 28/04/2022 Chương trình Công tác của UBND tỉnh Cao Bằng tháng 5 năm 2022
Lượt xem: 1815
Tải về 1
706/CTr-UBND 29/03/2022 Chương trình Công tác của UBND tỉnh Cao Bằng quý II năm 2022
Lượt xem: 1898
Tải về 0
3353/CTr-UBND 01/12/2021 Chương trình Công tác của UBND tỉnh Cao Bằng tháng 12 năm 2021
Lượt xem: 853
Tải về 0
301-CTr/BCSĐ 27/09/2021 Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021 của Chính phủ về Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025
Lượt xem: 947
Tải về 1
123456