Tổng số: 15
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
973/HD-UBND 24/04/2023 Hướng dẫn Khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 1
1909/HD-UBND 26/07/2022 Hướng dẫn Thực hiện Nghị quyết số 93/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2030
Lượt xem: 1114
Tải về 1
87/HD-UBND 15/01/2021 Hướng dẫn thực hiện Quy định hỗ trợ kinh phí bị thiệt hại do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 854
Tải về 5
1732/HD-BCĐ 23/05/2019 Hướng dẫn công tác khen thưởng tại đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ III năm 2019
Lượt xem: 1142
Tải về 0
759/HD-UBND 15/03/2019 Hướng dẫn áp dụng, tham khảo Hệ số điều chỉnh để xác định giá nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất trong việc tính bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 1108
Tải về 0
1970/HD-UBND 29/06/2018 Hướng dẫn một số nội dung về kiểm tra công tác nghiên cứu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 1066
Tải về 4
1126/HD-UBND 19/04/2017 Hướng dẫn áp dụng tập đơn giá khảo sát xây dựng công trình, cách xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 2562
Tải về 1
15/HD-BCĐ 07/01/2016 Hướng dẫn tổ chức Lễ Công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 1300
Tải về 1
01/HD-BTGTU 26/10/2015 Hướng dẫn tuyên truyền Kỷ niệm 250 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa thế giới Đại thi hào Nguyễn Du (1765-2015)
Lượt xem: 2874
Tải về 1
84-HD/BTGTU 19/06/2015 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Lượt xem: 2862
Tải về 1
12