Tổng số: 33
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
379/QĐ-UBND 28/03/2024 Quyết định về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
371/QĐ-UBND 28/03/2024 Quyết định về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng.
Lượt xem: 0
Tải về 0
373/QĐ-UBND 28/03/2024 Quyết định về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của UBND huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 1
372/QĐ-UBND 28/03/2024 Quyết định về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của UBND thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
349/QĐ-UBND 27/03/2024 Quyết định về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng.
Lượt xem: 0
Tải về 0
351/QĐ-UBND 27/03/2024 Quyết định về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
347/QĐ-UBND 27/03/2024 Quyết định về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng.
Lượt xem: 0
Tải về 0
344/QĐ-UBND 27/03/2024 Quyết định về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của UBND huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
352/QĐ-UBND 27/03/2024 Quyết định về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
345/QĐ-UBND 27/03/2024 Quyết định về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của UBND huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
1234