Tổng số: 137
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
478/CATTT-ATHTTT 02/04/2024 Về việc ban hành Sổ tay Hướng dẫn tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ (Phiên bản 1⋅0)
Lượt xem: 0
Tải về 0
573/UBND-VX 14/03/2024 V/v tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ
Lượt xem: 0
Tải về 0
661/KH-VP 04/03/2024 Kế hoạch chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
469/KH-BCĐCĐS 04/03/2024 Kế hoạch hoạt động của BCĐ chuyển đổi số tỉnh Cao Bằng năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
328/KH-UBND 20/02/2024 Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Cao Bằng năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
268/TB-VP 24/01/2024 Thông báo Kết luận của đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh ngày 23/01/2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
99/BC-UBND 16/01/2024 Báo cáo Sơ kết phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 0
Tải về 1
1350/QĐ-UBND 17/10/2023 Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê dịch vụ công nghệ thông tin Trục liên thông tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
1354/QĐ-UBND 17/10/2023 Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê dịch vụ công nghệ thông tin Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
2606/BC-UBND 22/09/2023 Báo cáo đánh giá về tình hình kết quả triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP, Quyết định số 468/QĐ-TTg
Lượt xem: 0
Tải về 1
12345678910...