Tổng số: 471
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1386/KH-UBND 06/06/2024 Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 332-KH/TU ngày 16/4/2024 của Tỉnh ủy Cao Bằng về thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 05/01/2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông.
Lượt xem: 28
Tải về 0
1374/KH-UBND 05/06/2024 Kế hoạch Triển khai thực hiện Công điện số 43/CĐ-TTg ngày 01/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Lượt xem: 30
Tải về 0
1333/KH-UBND 04/06/2024 Kế hoạch Nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) băn 2024
Lượt xem: 41
Tải về 0
1333/KH-UBND 04/06/2024 Kế hoạch Nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) băn 2024
Lượt xem: 43
Tải về 0
1363/KH-UBND 28/05/2024 Kế hoạch tổ chức trao tặng Bằng khen, Huy hiệu của Ủy ban nhân dân tỉnh và tiếp nhận hiện vật bức tranh "Bác Hồ làm việc tại Pác Bó" của Họa sĩ Trịnh Phòng
Lượt xem: 27
Tải về 0
1274/KH-UBND 28/05/2024 Kế hoạch thực hiện Quy chế phối hợp về phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2024 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 43
Tải về 0
1244/KH-UBND 25/05/2024 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024) trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 55
Tải về 0
1244/KH-UBND 25/05/2024 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024) trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 57
Tải về 0
1238/KH-UBND 24/05/2024 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 20/3/2024 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 686/NQ-UBTVQH15 ngày 18/9/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát chuyên đề về việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
1222/KH-UBND 21/05/2024 Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch số 324-KH/TU, ngày 26/3/2024 của Tỉnh uỷ Cao Bằng thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Lượt xem: 70
Tải về 0
12345678910...