Tổng số: 816
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
375/QĐ-UBND 28/03/2024 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính công bố mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực công chức, viên chức; lĩnh vực chính quyền địa phương; lĩnh vực thi đua - khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
611/KH-UBND 19/03/2024 Kế hoạch triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2024.
Lượt xem: 0
Tải về 1
227/QĐ-UBND 28/02/2024 Quyết định Về việc phê duyệt kết quả xét tuyển công chức theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP
Lượt xem: 0
Tải về 0
188/QĐ-UBND 20/02/2024 Quyết định Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 4
188/QĐ-UBND 20/02/2024 Quyết định Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 1
115/BC-UBND 18/01/2024 Báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động và quản lý hội năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 1
37/2023/QĐ-UBND 28/12/2023 Quyết định Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành
Lượt xem: 0
Tải về 0
3662/TB-UBND 28/12/2023 Thông báo Nhu cầu tuyển dụng Công chức năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 8
3025/UBND-NC 07/11/2023 Xây dựng Đề án vị trí việc làm công chức trong các cơ quan hành chính, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập
Lượt xem: 0
Tải về 6
2943/TB-UBND 27/10/2023 Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh Cao Bằng - Lần 2.
Lượt xem: 0
Tải về 1
12345678910...