Tổng số: 787
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1294/VP-TTPVHCC 08/05/2023 V/v Công bố điểm số, tiến độ giải quyết TTHC theo thời gian thực trên môi trường điện tử tháng 4/2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
973/HD-UBND 24/04/2023 Hướng dẫn Khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 1
418/QĐ-UBND 18/04/2023 Quyết định Thành lập Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 3
388/QĐ-UBND 13/04/2023 Quyết định Về việc bổ nhiệm công chức ông Nông Thanh Mẫn
Lượt xem: 0
Tải về 3
389/QĐ-UBND 11/04/2023 Quyết định Về việc bổ nhiệm công chức ông Triệu Đình Thăng
Lượt xem: 0
Tải về 1
332/QĐ-UBND 03/04/2023 Quyết định Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 0
Tải về 0
317/QĐ-UBND 31/03/2023 Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 1
06/2023/QĐ-UBND 28/03/2023 Quyết định Bãi bỏ Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở đào tạo trong nước và nước ngoài
Lượt xem: 0
Tải về 2
266/QĐ-UBND 16/03/2023 Quyết định Về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ, công chức ông Đàm Hải Triều
Lượt xem: 0
Tải về 10
249/QĐ-UBND 13/03/2023 Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính cấp xã được chuẩn hóa thực hiện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 1
12345678910...