Tổng số: 176
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
306/QĐ-UBND 19/03/2024 Quyết định về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 1
209/KH-UBND 30/01/2024 Kế hoạch Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
2790/KH-UBND 11/10/2023 Kế hoạch Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân
Lượt xem: 0
Tải về 0
21/2023/QĐ-UBND 28/09/2023 Quyết định Bãi bỏ Quyết định số 3135/2008/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 7
15/2023/QĐ-UBND 10/07/2023 Quyết định Quy định thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ xử lý vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng, quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 4
1571/KH-UBND 20/06/2023 Kế hoạch Triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Lượt xem: 0
Tải về 17
1491/TTr-UBND 15/06/2023 Tờ trình Về việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Tư pháp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 23
622/QĐ-UBND 31/05/2023 Quyết định Về việc miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
Lượt xem: 0
Tải về 0
1182/KH-UBND 18/05/2023 Kế hoạch tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 1
535/QĐ-UBND 17/05/2023 Quyết định Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 2
12345678910...