Tổng số: 168
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1182/KH-UBND 18/05/2023 Kế hoạch tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 1
1024/KH-UBND 28/04/2023 Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Luật Cư trú năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
241/QĐ-UBND 10/03/2023 Quyết định Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 4
240/QĐ-UBND 10/03/2023 Quyết định Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 1
147/HĐPL 03/02/2023 Phổ biến các luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ hai
Lượt xem: 186
Tải về 1
86/QĐ-UBND 31/01/2023 Quyết định Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phàn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng năm 2022
Lượt xem: 0
Tải về 1
115/KH-UBND 18/01/2023 Kế hoạch Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 347
Tải về 0
39/2022/QĐ-UBND 30/12/2022 Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 268
Tải về 1
895/QĐ-UBND 14/07/2022 Quyết định phê duyệt Đề án tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 1159
Tải về 0
671/QĐ-UBND 07/06/2022 Quyết định công nhận và quyết định miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh năm 2022
Lượt xem: 1036
Tải về 0
12345678910...