Tổng số: 13
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
216/KH-UBND 03/02/2023 Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 2
959/KH-UBND 25/04/2022 Kế hoạch Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng tỉnh Cao Bằng năm 2021
Lượt xem: 1935
Tải về 0
2248/QĐ-UBND 23/11/2021 Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2022
Lượt xem: 892
Tải về 1
2148/QĐ-UBND 10/11/2020 Quyết định về việc điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2020
Lượt xem: 801
Tải về 1
23/2020/QĐ-UBND 03/09/2020 Quyết định Bãi bỏ một số văn bản do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng
Lượt xem: 793
Tải về 1
708/BC-UBND 23/03/2020 Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng quý I năm 2020
Lượt xem: 1913
Tải về 2
708/BC-UBND 23/03/2020 Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng quý I năm 2020
Lượt xem: 2213
Tải về 0
639/BC-UBND 16/03/2020 Báo cáo tổng kết việc thực hiện Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
Lượt xem: 2042
Tải về 0
167/BC-UBND 03/02/2020 Báo cáo tình hinh thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng và quy định tặng quà, nhận quà tặng trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020
Lượt xem: 2169
Tải về 1
389-BC/BCSĐ 12/12/2019 Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020
Lượt xem: 2228
Tải về 6
12