Tổng số: 17
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
323/QĐ-UBND 21/03/2024 Quyết định về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức Thanh tra tỉnh Cao Bằng.
Lượt xem: 0
Tải về 1
825/BC-VP 15/03/2024 Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý I năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
442/KH-UBND 04/03/2024 Kế hoạch Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng tỉnh Cao Bằng năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
405/KH-VP 05/02/2024 Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 2
407/KH-VP 05/02/2024 Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030 tại Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
216/KH-UBND 03/02/2023 Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 3
959/KH-UBND 25/04/2022 Kế hoạch Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng tỉnh Cao Bằng năm 2021
Lượt xem: 2213
Tải về 0
2248/QĐ-UBND 23/11/2021 Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2022
Lượt xem: 1068
Tải về 2
2148/QĐ-UBND 10/11/2020 Quyết định về việc điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2020
Lượt xem: 984
Tải về 1
23/2020/QĐ-UBND 03/09/2020 Quyết định Bãi bỏ một số văn bản do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng
Lượt xem: 1083
Tải về 4
12