Tổng số: 346
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
20/QĐ-TTg 16/01/2023 Quyết định về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) theo hình thức đối tác công tư (PPP)
Lượt xem: 340
Tải về 9
51/TB-SKHĐT 06/01/2023 Thông báo thay đổi thời hạn đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất
Lượt xem: 400
Tải về 1
50/TB-SKHĐT 06/01/2023 Thông báo thay đổi thời hạn đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất
Lượt xem: 377
Tải về 0
08/TB-SKHĐT 03/01/2023 Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất
Lượt xem: 366
Tải về 1
09/TB-SKHĐT 03/01/2023 Thông báo mời quan tâm Dự án Đầu tư có sử dụng
Lượt xem: 413
Tải về 1
09/CĐ-UBND 23/11/2022 Công điện Về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 và triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2023
Lượt xem: 629
Tải về 0
3036/KH-UBND 17/11/2022 Kế hoạch Thực hiện Chiến lược phát triển Thông kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 682
Tải về 0
1452/QĐ-UBND 10/10/2022 Quyết định Ban hành danh mục dự án kêu gọi, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2022-2025
Lượt xem: 671
Tải về 2
29/2022/QĐ-UBND 13/09/2022 Quyết định Ban hành Quy định về phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 905
Tải về 0
2276/KH-UBND 31/08/2022 Kế hoạch Giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 964
Tải về 2
12345678910...