Tổng số: 349
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
308/QĐ-UBND 19/03/2024 Quyết định về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng.
Lượt xem: 0
Tải về 2
294/QĐ-UBND 15/03/2024 Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 3
14/2023/QĐ-UBND 21/06/2023 Quyết định Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 25
20/QĐ-TTg 16/01/2023 Quyết định về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) theo hình thức đối tác công tư (PPP)
Lượt xem: 646
Tải về 60
51/TB-SKHĐT 06/01/2023 Thông báo thay đổi thời hạn đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất
Lượt xem: 661
Tải về 2
50/TB-SKHĐT 06/01/2023 Thông báo thay đổi thời hạn đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất
Lượt xem: 727
Tải về 1
08/TB-SKHĐT 03/01/2023 Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất
Lượt xem: 652
Tải về 2
09/TB-SKHĐT 03/01/2023 Thông báo mời quan tâm Dự án Đầu tư có sử dụng
Lượt xem: 657
Tải về 2
09/CĐ-UBND 23/11/2022 Công điện Về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 và triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2023
Lượt xem: 936
Tải về 2
3036/KH-UBND 17/11/2022 Kế hoạch Thực hiện Chiến lược phát triển Thông kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 936
Tải về 0
12345678910...