Tổng số: 242
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1386/KH-UBND 06/06/2024 Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 332-KH/TU ngày 16/4/2024 của Tỉnh ủy Cao Bằng về thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 05/01/2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông.
Lượt xem: 29
Tải về 0
10/CT-UBND 30/05/2024 Chỉ thị Về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp năm 2024 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Lượt xem: 45
Tải về 0
1238/KH-UBND 24/05/2024 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 20/3/2024 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 686/NQ-UBTVQH15 ngày 18/9/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát chuyên đề về việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
1021/KH-UBND 02/05/2024 Kế hoạch tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 tại tỉnh Cao Bằng.
Lượt xem: 0
Tải về 1
509/QĐ-UBND 29/04/2024 Quyết định Phê duyệt danh mục lựa chọn sách giáo khoa lớp 5 của các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Lượt xem: 0
Tải về 1
55 /KH-SGDĐT 29/04/2024 Kế hoạchTuyển dụng viên chức đối với các cơ sởgiáo dụctrực thuộc SởGiáo dục và Đào tạo Cao Bằng năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 2
499/QĐ-UBND 24/04/2024 Quyết định Phê duyệt danh mục lựa chọn sách giáo khoa lớp 9 của các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Lượt xem: 0
Tải về 1
500/QĐ-UBND 24/04/2024 Quyết định Phê duyệt danh mục lựa chọn sách giáo khoa lớp 12 của các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Lượt xem: 0
Tải về 1
446/QĐ-UBND 15/04/2024 Quyết định Quy định tiêu chí, quy trình xét tuyển cán bộ, công chức, viên chức và học sinh đi đào tạo theo chương trình học bổng Quảng Tây -Trung Quốc năm 2024.
Lượt xem: 0
Tải về 1
303/QĐ-UBND 19/03/2024 Quyết định về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng.
Lượt xem: 0
Tải về 5
12345678910...