Tổng số: 278
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
03/CĐ-UBND 31/05/2024 Công điện Về việc thực hiện hoàn thành công tác GPMB dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) theo hình thức đối tác công tư (PPP) (giai đoạn 1) thuộc địa phận tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 51
Tải về 0
1742/VP-TTTT 27/05/2024 V/v Thông báo kết quả về việc đăng tải hổ sơ tham vấn Báo cáo ĐTM của dự án: Đường từ xã Sơn Lập (Bảo Lạc) - Yên Thổ (Bảo Lâm), tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 54
Tải về 2
890/UBND-GT 16/04/2024 V/v phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
319/QĐ-UBND 21/03/2024 Quyết định về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng.
Lượt xem: 0
Tải về 4
587/BC-UBND 15/03/2024 Báo cáo Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023.
Lượt xem: 0
Tải về 1
200/QĐ-UBND 22/02/2024 Quyết định Về việc kiện toàn Ban An toàn giao thông tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
288/UBND-GT 07/02/2024 V/v triển khai thực hiện Công điện số 10/CĐ-TTg ngày 29 tháng 01 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 0
Tải về 1
02/CT-UBND 26/01/2024 Chỉ thị Phát động thi đua Chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) theo hình thức đối tác công tư (PPP) ( giai đoạn 1)
Lượt xem: 0
Tải về 1
1199/QĐ-UBND 15/09/2023 Quyết định Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) theo hình thức đối tác công tư (PPP) (giai đoạn 1)
Lượt xem: 0
Tải về 9
1861/KH-UBND 12/07/2023 Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 876/QĐ-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động chuyển đổi năng lượng xanh, giảm pháp thải khí các bon và khí mê-tan của ngành giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 2
12345678910...