Tổng số: 268
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1264/KH-UBND 26/05/2023 Kế hoạch Thực hiện Chương trình phát triển kết cấu hạ tầng (giao thông, du lịch, cửa khẩu, đô thị và hạ tầng số) trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 1
02/CĐ-UBND 25/04/2023 Công điện Về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4-01/5
Lượt xem: 0
Tải về 0
08/2023/QĐ-UBND 24/04/2023 Quyết định Ban hành Quy định về tổ chức lập, soát xét, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thành công trình khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo giao thông bước 1 đối với hệ thống đường địa phương trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
2391/UBND-GT 16/09/2022 V/v tiếp tục duy trì và tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe
Lượt xem: 1009
Tải về 0
1749/KH-UBND 07/07/2022 Kế hoạch Tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng theo Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ
Lượt xem: 1155
Tải về 0
1477/UBND-GT 14/06/2022 V/v tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe trong dịp cao điểm từ ngày 15/6-15/7/2022
Lượt xem: 1316
Tải về 0
10/2022/QĐ-UBND 18/04/2022 Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 1567
Tải về 1
3626/KH-UBND 23/12/2021 Kế hoạch Ứng phó thảm họa sự cố đường bộ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 863
Tải về 1
2520/QĐ-UBND 22/12/2021 Quyết định Về việc bổ nhiệm và cấp thẻ Giám định viên tư pháp
Lượt xem: 912
Tải về 1
3484/BC-UBND 12/12/2021 Báo cáo Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 25/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về "Tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông"
Lượt xem: 851
Tải về 0
12345678910...