Tổng số: 167
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1028/TB-UBND 28/04/2023 Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh tại Phiên họp UBND tỉnh mở rộng tháng 4 năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 2
771/TB-HĐTD 25/04/2023 Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022
Lượt xem: 0
Tải về 1
657/TB-HĐTDVC 13/04/2023 Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập kiểm tra, sát hạch chuyên môn, nghiệp vụ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022
Lượt xem: 0
Tải về 0
776/TB-UBND 06/04/2023 Thông báo Về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu
Lượt xem: 0
Tải về 2
777/TB-UBND 06/04/2023 Thông báo Về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu
Lượt xem: 0
Tải về 4
432/TB-UBND 03/03/2023 Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh tại Phiên họp UBND tỉnh tháng 02 năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 1
416/TB-UBND 01/03/2023 Thông báo về việc giới thiệu chức vụ và chữ ký của Phó Chủ tịch Ủy ban ban nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 0
Tải về 2
118/TB-UBND 18/01/2023 Thông báo Nhu cầu tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng năm 2022
Lượt xem: 514
Tải về 5
51/TB-SKHĐT 06/01/2023 Thông báo thay đổi thời hạn đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất
Lượt xem: 400
Tải về 1
50/TB-SKHĐT 06/01/2023 Thông báo thay đổi thời hạn đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất
Lượt xem: 377
Tải về 0
12345678910...