Tổng số: 252
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
74/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết số 74/NQ-HĐND Miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 0
Tải về 2
75/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết số 75/NQ-HĐND Miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 0
Tải về 1
76/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết số 76/NQ-HĐND Xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 0
Tải về 2
77/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết số 77/NQ-HĐND Xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 0
Tải về 0
79/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết số 79/NQ-HĐND Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
80/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết số 80/NQ-HĐND Tạm giao biên chế công chức trong các cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Cao Bằng năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 4
81/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết số 81/NQ-HĐND Tạm phê duyệt tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức hội có tính chất đặc thù tỉnh Cao Bằng năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 4
82/2023/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết số 82/2023/NQ-HĐND Quy định chức danh, mức phụ cấp người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở xóm, tổ dân phố; chức danh, mức hỗ trợ đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 6
83/2023/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết số 83/2023/NQ-HĐND Quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 2
84/2023/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết số 84/2023/NQ-HĐND Phân định các nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 2
12345678910...