Tổng số: 3860
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
10/2023/QĐ-UBND 24/05/2023 Quyết định Ban hành Quy định công tác quản lý, vận hành và duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng bằng nguồn vốn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I từ năm 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 320
579/QĐ-UBND 24/05/2023 Quyết định Phê duyệt Đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2019-2030, tỷ lệ 1/2000
Lượt xem: 0
Tải về 271
546/QĐ-UBND 18/05/2023 Quyết định Đính chính tên gọi Cây Dâu tây tại thứ tự số 19, mục II, Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 267/QĐ-UBND ngày 16/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho các hoạt động nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 3
531/QĐ-UBND 16/05/2023 Quyết định Về việc giao nhiệm vụ thẩm tra, xác minh nội dung đơn khiếu nại
Lượt xem: 0
Tải về 1
527/QĐ-UBND 16/05/2023 Quyết định Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại
Lượt xem: 0
Tải về 9
508/QĐ-UBND 10/05/2023 Quyết định ban hành Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
479/QĐ-UBND 01/05/2023 Quyết định Về việc kiện toàn Tổ giúp việc cho Văn phòng Thường của Ủy ban Điều phối cấp tỉnh thực hiện Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc (Đức Thiên) Việt Nam - Trung Quốc
Lượt xem: 0
Tải về 4
468/QĐ-UBND 28/04/2023 Quyết định Phê duyệt bổ sung địa chỉ đấu giá quyền sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Hà Quảng (đợt 1)
Lượt xem: 0
Tải về 5
448-QĐ/UBND 25/04/2023 Quyết định về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022
Lượt xem: 0
Tải về 3
08/2023/QĐ-UBND 24/04/2023 Quyết định Ban hành Quy định về tổ chức lập, soát xét, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thành công trình khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo giao thông bước 1 đối với hệ thống đường địa phương trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
12345678910...