Tổng số: 246
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1016/UBND-TH 02/05/2024 V/v triển khai thực hiện các nghị quyết thông qua tại Kỳ họp thứ 18 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVII
Lượt xem: 0
Tải về 0
417/BC-UBND 29/02/2024 Báo cáo Tổng hợp kết quả giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri và ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh trong và sau Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 0
Tải về 0
84/QĐ-BCĐ 25/01/2024 Quyết định Kiện toàn các Tiểu Ban giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy
Lượt xem: 0
Tải về 0
74/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết số 74/NQ-HĐND Miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 0
Tải về 3
75/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết số 75/NQ-HĐND Miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 0
Tải về 1
76/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết số 76/NQ-HĐND Xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 0
Tải về 2
77/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết số 77/NQ-HĐND Xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 0
Tải về 0
79/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết số 79/NQ-HĐND Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
80/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết số 80/NQ-HĐND Tạm giao biên chế công chức trong các cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Cao Bằng năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 4
81/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết số 81/NQ-HĐND Tạm phê duyệt tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức hội có tính chất đặc thù tỉnh Cao Bằng năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 4
12345678910...