Tổng số: 210
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
02/NQ-HĐND 08/02/2023 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 186
Tải về 6
44/NQ-HĐND 16/12/2020 NGHỊ QUYẾT Kế hoạch tài chính 5 năm tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 65
Tải về 4
45/NQ-HĐND 16/12/2020 NGHỊ QUYẾT Quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2021
Lượt xem: 78
Tải về 1
46/NQ-HĐND 16/12/2020 Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2019
Lượt xem: 58
Tải về 0
47/2020/NQ-HĐND 16/12/2020 NGHỊ QUYẾT Ban hành quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông địa phương từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 53
Tải về 2
48/2020/NQ-HĐND 16/12/2020 NGHỊ QUYẾT Ban hành quy định chính sách hỗ trợ phát triển nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 58
Tải về 2
49/NQ-HĐND 16/12/2020 NGHỊ QUYẾT Về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2020
Lượt xem: 61
Tải về 4
50/2020/NQ-HĐND 16/12/2020 NGHỊ QUYẾT Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 88
Tải về 8
51/2020/NQ-HĐND 16/12/2020 NGHỊ QUYẾT Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 55
Tải về 3
52/2020/NQ-HĐND 16/12/2020 NGHỊ QUYẾT Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 50
Tải về 1
12345678910...