Tổng số: 170
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1028/TB-UBND 28/04/2023 Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh tại Phiên họp UBND tỉnh mở rộng tháng 4 năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 2
213/CTr-UBND 03/02/2023 Chương trình Công tác của UBND tỉnh Cao Bằng tháng 02 năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 3
02/CT-UBND 30/01/2023 Chỉ thị Về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão 2023
Lượt xem: 261
Tải về 2
22/TB-UBND 05/01/2023 Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh tại Phiên họp UBND tỉnh mở rộng tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
Lượt xem: 306
Tải về 0
3150/CTr-UBND 30/11/2022 Chương trình Công tác của UBND tỉnh Cao Bằng tháng 12 năm 2022
Lượt xem: 623
Tải về 0
2788/CTr-UBND 28/10/2022 Chương trình Công tác của UBND tỉnh Cao Bằng tháng năm 2022
Lượt xem: 844
Tải về 0
1474/KH-UBND 13/10/2022 Quyết định Ban hành Kế hoạch kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải ngân vốn đầu tư công và 03 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 752
Tải về 1
2411/BC-VP 29/09/2022 Báo cáo Công tác chỉ đạo điều hành tháng 9 năm 2022 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh
Lượt xem: 936
Tải về 2
2497/CTr-UBND 29/09/2022 Chương trình Công tác của UBND tỉnh Cao Bằng quý IV năm 2022
Lượt xem: 925
Tải về 0
2281/CTr-UBND 31/08/2022 Chương trình Công tác của UBND tỉnh Cao Bằng tháng 9 năm 2022
Lượt xem: 946
Tải về 0
12345678910...