Tổng số: 208
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
05/KH01 11/04/2024 HoangTM - VB ký số sẵn
Lượt xem: 44
0
643/KH-UBND 20/03/2024 Kế hoạch Tổ chức Hội nghị UBND tỉnh với các địa phương và phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 3 năm 2024 mở rộng
Lượt xem: 0
Tải về 1
466/CTr-UBND 04/03/2024 Chương trình Công tác tháng 3 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 1
415/KH-UBND 29/02/2024 Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Lượt xem: 0
Tải về 1
175/QĐ-UBND 16/02/2024 Quyết định Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Bảo Lạc
Lượt xem: 0
Tải về 2
174/QĐ-UBND 16/02/2024 Quyết định Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Hạ Lang
Lượt xem: 0
Tải về 3
173/QĐ-UBND 16/02/2024 Quyết định Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Trùng Khánh
Lượt xem: 0
Tải về 1
172/QĐ-UBND 15/02/2024 Quyết định Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án khai thác và chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá Kéo Thin Lạn, xã Lăng Hiếu, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 1
264/CTr-UBND 06/02/2024 Chương trình Công tác tháng 02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 1
270/HD-UBND 06/02/2024 Hướng dẫn Khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
12345678910...