Tổng số: 288
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
508/QĐ-UBND 10/05/2023 Quyết định ban hành Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
486/UBND-VX 09/03/2023 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3) năm 2023 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
430/KH-UBND 03/03/2023 Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
354/KH-UBND 22/02/2023 Kế hoạch Công tác xây dựng và phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 7
353/BC-UBND 22/02/2023 Báo cáo Kết quả triển khai các nhiệm vụ xây dựng và phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng năm 2022 và Phương hướng nhiệm vụ trong jtama năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 5
86/UBND-VX 13/01/2023 V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường
Lượt xem: 259
Tải về 1
95/KH-UBND 13/01/2023 Kế hoạch Kiểm tra, thẩm định kết quả đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2022
Lượt xem: 299
Tải về 0
1864/QĐ-UBND 13/12/2022 Quyết định Về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết so với quy định và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 495
Tải về 0
1980/KH-UBND 03/08/2022 Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030" trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 931
Tải về 0
21/2022/QĐ-UBND 15/07/2022 Quyết định ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 1219
Tải về 3
12345678910...