Tổng số: 314
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1407/UBND-VX 10/06/2024 V/v tổ chức các hoạt động truyền thông Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) năm 2024
Lượt xem: 13
Tải về 0
672/SVHTTDL-QLDL 21/05/2024 Về việc đăng tải thông tin dự thảo "Quyết định bãi bỏ Chỉ thị số 12/2010/CT-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2010 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường bảo vệ Tài nguyên và Môi trường du lịch trên địa bàn tỉnh Cao Bằng"
Lượt xem: 73
Tải về 0
580/QĐ-UBND 10/05/2024 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 69
Tải về 0
480/QĐ-UBND 22/04/2024 Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Di sản văn hóa thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
1234/PC-VP 19/04/2024 Phiếu chuyển Công văn số 1567/BVHTTDL-MTNATL ngày 15/4/2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Lượt xem: 0
Tải về 0
459/QĐ-UBND 17/04/2024 Quyết định Về việc bãi bỏ danh sách người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2023 - 2027
Lượt xem: 0
Tải về 0
434/QĐ-UBND 12/04/2024 Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024 trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm tài liệu không kinh doanh
Lượt xem: 0
Tải về 0
427/QĐ-UBND 09/04/2024 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
721/KH-UBND 27/03/2024 Kế hoạch Tổ chức Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam lần thứ ba năm 2024 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
721/KH-UBND 27/03/2024 Kế hoạch Tổ chức Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam lần thứ ba năm 2024 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
12345678910...