Tổng số: 27
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
732/UBND-KT 28/03/2024 V/v lập Kế hoạch thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Cao Bằng năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
39/2023/QĐ-UBND 28/12/2023 Quyết định Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 1
1034/QĐ-UBND 18/08/2023 Quyết định Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 684/QĐ-UBND ngày 12/6/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu thu, nộp và miễn, giảm đóng góp Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Cao Bằng năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 4
1433/QĐ-UBND 06/10/2022 Quyết định phê duyệt phương án phân công cơ quan thuế quản lý đối với người nộp thuế trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 1163
Tải về 0
28/2022/QĐ-UBND 07/09/2022 Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp thực hiện thu, nộp phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 1068
Tải về 0
2532/QĐ-UBND 23/12/2021 Quyết định Về việc xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với 32 người nộp thuế
Lượt xem: 1130
Tải về 5
2227/QĐ-UBND 01/12/2017 Quyết định ban hành Bảng xếp loại đường tỉnh để xác định cước vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 3288
Tải về 8
10/CT-UBND 27/07/2017 Chỉ thị tăng cường quản lý thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 2745
Tải về 2
562/QĐ-UBND 25/04/2017 Quyết định phê duyệt Phương án phân công cơ quan thuế quản lý đối với người nộp thuế trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 2857
Tải về 3
550/QĐ-UBND 24/04/2017 Quyết định về việc kiện toàn thành viên BCĐ chống thất thu ngân sách và đôn đóc thu hồi nợ đọng của tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 2783
Tải về 0
123