Tổng số: 26
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1433/QĐ-UBND 06/10/2022 Quyết định phê duyệt phương án phân công cơ quan thuế quản lý đối với người nộp thuế trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 910
Tải về 0
28/2022/QĐ-UBND 07/09/2022 Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp thực hiện thu, nộp phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 803
Tải về 0
2532/QĐ-UBND 23/12/2021 Quyết định Về việc xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với 32 người nộp thuế
Lượt xem: 937
Tải về 5
01 23/12/2019 Danh sách công khai thông tin người nợ thuế năm 2019
Lượt xem: 2589
Tải về 16
2227/QĐ-UBND 01/12/2017 Quyết định ban hành Bảng xếp loại đường tỉnh để xác định cước vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 2954
Tải về 7
10/CT-UBND 27/07/2017 Chỉ thị tăng cường quản lý thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 2524
Tải về 2
562/QĐ-UBND 25/04/2017 Quyết định phê duyệt Phương án phân công cơ quan thuế quản lý đối với người nộp thuế trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 2590
Tải về 3
550/QĐ-UBND 24/04/2017 Quyết định về việc kiện toàn thành viên BCĐ chống thất thu ngân sách và đôn đóc thu hồi nợ đọng của tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 2526
Tải về 0
277/TB-VP 19/04/2017 Thông báo Kết luận của đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Cục Thuế tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 2527
Tải về 0
852/UBND-TH 28/03/2017 Niên yết công khai thu phí, lệ phí tại cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc
Lượt xem: 2503
Tải về 5
123