Tổng số: 282
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
15/2014/QĐ-UBND 11/06/2024 Quyết định Quy định đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 15
Tải về 0
672/QĐ-UBND 29/05/2024 Quyết định về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản và lĩnh vực thú ý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 49
Tải về 0
579/QĐ-UBND 10/05/2024 Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy sản; lĩnh vực thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 73
Tải về 0
552/QĐ-UBND 06/05/2024 Quyết định sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 0
Tải về 1
970/UBND-KT 24/04/2024 V/v tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước trên địa bàn tỉnh năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
320/QĐ-UBND 21/03/2024 Quyết định về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 1
299/QDD-UBND 18/03/2024 Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính công bố mới và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Kiểm lâm thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 1
293/QĐ-UBND 15/03/2024 Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
242/QĐ-UBND 04/03/2024 Quyết định về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
07/2024/QĐ-UBND 16/02/2024 Quyết định Sửa đổi, bổ sung Điều 4 của quy định thu nộp, quản lý sử dụng kinh phí để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển mục đích từ đất chuyên trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 1
12345678910...