Tổng số: 264
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
546/QĐ-UBND 18/05/2023 Quyết định Đính chính tên gọi Cây Dâu tây tại thứ tự số 19, mục II, Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 267/QĐ-UBND ngày 16/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho các hoạt động nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 3
07/2023/QĐ-UBND 13/04/2023 Quyết định Bãi bỏ Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 1
826/QĐ-UBND 11/04/2023 Kế hoạch Phát triển hệ thống cấp nước, nâng cao tỷ lệ dân cư được sử dụng nước sạch tại các đô thị và tỷ lệ dân cư được sử dụng nước hợp vệ sinh tại nông thôn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 1
351/QĐ-UBND 06/04/2023 Quyết định Phân bổ Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Cao Bằng năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 5
761/UBND-KT 04/04/2023 V/v lập Kế hoạch thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Cao Bằng năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 5
603/KH-UBND 21/03/2023 Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình tổng thể phòng, chống thiên tai quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
267/QĐ-UBND 16/03/2023 Quyết định Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho các hoạt động nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 9
02/2023/QĐ-UBND 07/03/2023 Quyết định Ban hành Quy định bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
01/2023/QĐ-UBND 09/01/2023 Quyết định Quy định nội dung chi, mức chi Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 241
Tải về 1
40/2022/QĐ-UBND 06/01/2023 Quyết định Kéo dài thời hạn áp dụng Quyết định số 50/2021/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 256
Tải về 1
12345678910...