Tổng số: 218
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
697/QĐ-UBND 04/06/2024 Quyết định Giao chỉ tiêu thu, nộp và miễn, giảm đóng góp Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Cao Bằng năm 2024
Lượt xem: 30
Tải về 0
1274/KH-UBND 28/05/2024 Kế hoạch thực hiện Quy chế phối hợp về phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2024 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 44
Tải về 0
1244/KH-UBND 25/05/2024 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024) trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 55
Tải về 0
1244/KH-UBND 25/05/2024 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024) trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 57
Tải về 0
1245/UBND-VX 23/05/2024 V/v chấn chỉnh, tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 56
Tải về 0
1222/KH-UBND 21/05/2024 Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch số 324-KH/TU, ngày 26/3/2024 của Tỉnh uỷ Cao Bằng thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Lượt xem: 70
Tải về 0
1183/KH-UBND 21/05/2024 Kế hoạch Tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Cao Bằng năm 2024 (Techfest Cao Bằng 2024)
Lượt xem: 81
Tải về 0
02/TKG 15/05/2024 Thư kêu gọi ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Cao Bằng năm 2024.
Lượt xem: 64
Tải về 0
11/2024/QĐ-UBND 02/05/2024 Quyết định Phân cấp thẩm quyền quyết định cho pháp miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
503/QĐ-UBND 25/04/2024 Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 1
12345678910...