Tổng số: 193
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1950/QĐ-UBND 28/12/2022 Quyết định Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2022 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 333
Tải về 0
1865/QĐ-UBND 13/12/2022 Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng, sửa đổi bổ sung lĩnh vực người có công và phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 495
Tải về 0
2816/KH-UBND 01/11/2022 Kế hoạch Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2022
Lượt xem: 668
Tải về 0
1283/QĐ-UBND 29/09/2022 Quyết định Phê duyệt Đề án "Phát triển giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất lượng lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025"
Lượt xem: 943
Tải về 1
2451/KH-UBND 26/09/2022 Kế hoạch Thực hiện Phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 858
Tải về 0
1241/QĐ-UBND 21/09/2022 Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi bổ sung, bãi bỏ và Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Người có công, lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 913
Tải về 0
1572/KH-UBND 21/06/2022 Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình "Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025" trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 1098
Tải về 1
715/KH-UBND 29/03/2022 Kế hoạch thực hiện công tác trẻ em năm 2022 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 1729
Tải về 1
375/KH-UBND 23/02/2022 Kế hoạch phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2020
Lượt xem: 833
Tải về 1
12/KH-UBND 05/01/2022 Kế hoạch Tuyên truyền thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 823
Tải về 0
12345678910...