Tổng số: 397
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
702/BC-UBND 29/03/2023 Báo cáo Tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 của tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
799/BC-VP 28/03/2023 Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành tháng 3 năm 2023 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh
Lượt xem: 0
Tải về 2
534/BC-VP 03/03/2023 Báo cáo Công tác chỉ đạo điều hành tháng 02 năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
353/BC-UBND 22/02/2023 Báo cáo Kết quả triển khai các nhiệm vụ xây dựng và phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng năm 2022 và Phương hướng nhiệm vụ trong jtama năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 5
24/BC-UBND 05/01/2023 BC tình hình thực hiện nghị quyết số 01 năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
Lượt xem: 309
Tải về 1
3499/BC-UBND 30/12/2022 Báo cáo Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 250
Tải về 0
3491/BC-UBND 30/12/2022 Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Lượt xem: 291
Tải về 0
3459/BC-UBND 29/12/2022 Báo cáo Đánh giá triển khai Đề án ứng dụng Công nghệ thông tin - truyền thông trong Hệ thống thống kê nhà nước giai đoạn 2017-2022 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 304
Tải về 0
3362/BC-UBND 21/12/2022 Báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 612
Tải về 0
3295/BC-UBND 14/12/2022 Báo cáo Kết quả triển khai Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2022
Lượt xem: 539
Tải về 0
12345678910...