Tổng số: 209
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
825/BC-VP 15/03/2024 Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý I năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
805/KH-VP 14/03/2024 Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 1
704/VP-TTPVHCC 06/03/2024 V/v Thông báo kết quả Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 02/2024
Lượt xem: 0
Tải về 1
680/BC-VP 05/03/2024 Báo cáo Công tác chỉ đạo điều hành tháng 02 năm 2024 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 5
661/KH-VP 04/03/2024 Kế hoạch chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
396/TB-UBND 26/02/2024 Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh tại Phiên họp UBND tỉnh tháng 02 năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 1
395-CTr/ĐUVP 26/02/2024 Chương trình Kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Văn phòng năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
394-NQ/ĐU 20/02/2024 Nghị quyết về lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
405/KH-VP 05/02/2024 Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 2
407/KH-VP 05/02/2024 Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030 tại Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
12345678910...