Tổng số: 186
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1294/VP-TTPVHCC 08/05/2023 V/v Công bố điểm số, tiến độ giải quyết TTHC theo thời gian thực trên môi trường điện tử tháng 4/2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
1028/TB-UBND 28/04/2023 Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh tại Phiên họp UBND tỉnh mở rộng tháng 4 năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 2
799/BC-VP 28/03/2023 Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành tháng 3 năm 2023 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh
Lượt xem: 0
Tải về 2
2730/BC-VP 28/10/2022 Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành tháng 10 năm 2022 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh
Lượt xem: 880
Tải về 0
2411/BC-VP 29/09/2022 Báo cáo Công tác chỉ đạo điều hành tháng 9 năm 2022 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh
Lượt xem: 936
Tải về 2
2107/UBND-VX 15/08/2022 V/v tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
Lượt xem: 926
Tải về 1
1895/UBND-TH 22/07/2022 Công văn giao nhiệm vụ thực hiện giải pháp cải thiện các chỉ số liên quan đến môi trường kinh doanh
Lượt xem: 1171
Tải về 0
1620/TB-VP 05/07/2022 Thông báo kết luận của PCT UBND tỉnh Nguyễn Bích Ngọc
Lượt xem: 1143
Tải về 0
1533/TB-VP 28/06/2022 Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bích Ngọc tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6/2022
Lượt xem: 1211
Tải về 0
06/TB-BTCD 10/06/2022 Thông báo về việc từ chối tiếp công dân, bà Đỗ Thị Chủ
Lượt xem: 1587
Tải về 5
12345678910...