Tổng số: 13
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2918/STC-QLNS 04/12/2022 Báo cáo thuyết minh Dự toán ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2023
Lượt xem: 502
Tải về 0
2708/STC-QLNS 16/11/2022 Báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện Dự toán ngân sách địa phương (đến hết Quý IV) năm 2022
Lượt xem: 476
Tải về 0
2262/STC-QLNS 06/10/2022 Báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương Quý III năm 2022
Lượt xem: 928
Tải về 0
691/STC-QLNS 08/04/2022 Báo cáo Thuyết minh tình hình thực hiện Dự toán ngân sách địa phương Quí I năm 2022
Lượt xem: 1819
Tải về 0
2804/STC-QLNS 01/12/2021 Báo cáo thuyết minh dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2022
Lượt xem: 847
Tải về 3
2720/STC-QLNS 20/11/2021 Báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện Dự toán ngân sách địa phương (đến hết Quý IV) năm 2021
Lượt xem: 858
Tải về 0
2242/STC-QLNS 04/10/2021 Báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện Dự toán ngân sách địa phương đến hết Quý III năm 2021
Lượt xem: 849
Tải về 1
1354/STC-QLNS 07/07/2021 Báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện Dự toán ngân sách địa phương đến hết Quý II năm 2021
Lượt xem: 836
Tải về 7
622/STC-QLNS 09/04/2021 Báo cáo Thuyết minh tình hình thực hiện Dự toán ngân sách địa phương Quý I năm 2021
Lượt xem: 822
Tải về 0
2037/STC-QLNS 18/11/2020 Báo cáo Thuyết minh tình hình thực hiện Dự toán ngân sách địa phương (đến hết Quí IV) năm 2020
Lượt xem: 840
Tải về 0
12