Tổng số: 12
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
305/QĐ-UBND 19/03/2024 Quyết định về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 5
191/QĐ-UBND 20/02/2024 Quyết định Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
1559/TB-VP 09/01/2024 Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo tại Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5 năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
2439/TB-VP 09/01/2024 Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bích Ngọc tại Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 7 năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
2375/TB-UBND 09/01/2024 Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh tại Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 8 năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
2695/TB-UBND 09/01/2024 Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh tại Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 9 năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
3021/TB-UBND 09/01/2024 Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh tại Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10 năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 2
3288/TB-UBND 09/01/2024 Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh tại Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11 năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
3659/TB-UBND 09/01/2024 Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh tại Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 12 năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
4071/TB-STNMT 29/11/2023 Thông báo Kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (VLXDTT) tại 17 mỏ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 306
0
12