Tổng số: 36
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
844/BC-UBND 15/04/2021 Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị định số Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản 2014.
Lượt xem: 856
Tải về 0
2687/QĐ-UBND 25/12/2020 Quyết định Về việc xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với Doanh nghiệp xây dựng Trường Sơn
Lượt xem: 828
Tải về 2
2686/QĐ-UBND 25/12/2020 Quyết định Về việc xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với Công ty Xây dựng 30/6
Lượt xem: 829
Tải về 1
634/QĐ-UBND 20/05/2019 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019 đã giao cho Liên minh hợp tác xã
Lượt xem: 1711
Tải về 1
888/KH-UBND 25/03/2019 Kế hoạch Tổ chức Hội nghị gặp gỡ và đối thoại với các doanh nghiệp, hợp tác xã, các nhà đầu tư 6 tháng đầu năm 2019
Lượt xem: 2714
Tải về 0
194/QĐ-UBND 28/02/2019 Quyết định hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
Lượt xem: 1719
Tải về 3
522/KH-UBND 25/02/2019 Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới CPH và thoái vốn nhà nước tại DNNN
Lượt xem: 1706
Tải về 0
07/QĐ-UBND 04/01/2019 Quyết định Công nhận bổ sung doanh nghiệp được tham gia kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở, điểm thông quan trong Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 1709
Tải về 1
1989/QĐ-UBND 05/12/2018 Quyết định Công nhận bổ sung doanh nghiệp được tham gia kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở, điểm thông quan trong Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 1721
Tải về 3
538/TB-VP 18/06/2018 Thông báo Kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo tại buổi họp thống nhất việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 58/2016/NQ-HĐND ngày 05/8/2016 của HĐND tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 1683
Tải về 1
1234