Banner 1100x185
   CÔNG BÁO
   THÔNG TIN BÁO CHÍ
KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Xem thêm
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 52
  • Hôm nay: 2121
  • Trong tuần: 40 384
  • Tổng lượt truy cập: 15774762
  • Tất cả: 8203
Đoàn ĐBQH và Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng

Tên tổ chức: Đoàn ĐBQH và Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng

Địa chỉ: Đường Hoàng Văn Thụ, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Điện thoại liên hệ: 0263.853.507

Fax: 0263.856.887

Emailhdndcb@caobang.gov.vn

Websitehttp://hdndcaobang.gov.vn(link is external)

1. Danh sách Thường trực HĐND, các Ban HĐND và Văn phòng HĐND tỉnh Cao Bằng

STT

Họ và tên

Chức vụ

ĐT cơ quan

ĐT Di động

1

Đàm Văn Eng

Chủ tịch HĐND tỉnh

3.857.001

0912130363

2

Đàm Viết Hà

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

3.852.154

0913279248

3

Nông Thanh Tùng

Phó Chủ tịch. Kiêm Trưởng ban KT-NS HĐND tỉnh

3.852.955

0913535598

4

Hoàng Văn Đội

Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh

3.954.711

0903482279

5

Nông Văn Phong

Phó ban Dân tộc HĐND tỉnh

3.950.599

1234179798

6

Đàm Thị Trung Thu

Phó Ban KT-NS HĐND tỉnh

3.957.002

0906064666
7 Nông Văn Khương Phó Ban KT-NS HĐND tỉnh 3.957.004 0912695027
8 Hà Ngọc Giáp Trưởng ban VH-XH (kiêm nhiệm)   0989892998
9 Dương Thủy Tiên Phó Ban VH-XH HĐND tỉnh 3.852.150 0913279111
10 Đàm Thu Hằng Phó Ban VH-XH HĐND tỉnh 3.952.407 0914808856
11 Hoàng Đức Hậu Trưởng ban Pháp chế (kiêm nhiệm)   0913279149
12 Nông Văn Dực Phó ban Pháp chế HĐND tỉnh 3.859.477 0986347646
13 Lê Trung Hiếu Phó ban Pháp chế HĐND tỉnh 3.852.148 0912268398
14 Đặng Trọng Sơn Chánh Văn phòng HĐND tỉnh 3.856.040 01668794886
15 Đàm Bình Lợi Phó CVP HĐND tỉnh 3.852.952 0913279316
16 Nông Thành Thân Phó CVP HĐND tỉnh 3.852.948 01232999868
17 Hoàng Diệu Quang Phó CVP HĐND tỉnh 3.954.628 0919769680
18 Hà Vĩnh Dương Trưởng phòng Tổng hợp 3.852.954 0988569628
19 Lưu Tuyết Nhung Phó Trưởng phòng Tổng hợp 3.852.953 0914808248
20 Đoàn Thị Vân Phó phòng HC-TC-QT 3.851.922 0982025922
21 Nguyễn Thị Duyên Phó phòng HC-TC-QT 3.959.166 01666238196
22 Lương Thị Hiệp Văn thư 3.853.507 0917898148


2. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng

TT Tên cơ quan, đơn vị, chức danh Họ và tên Chức vụ Điện thoại
1 Trưởng Đoàn Nguyễn Hoàng Anh Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng 0263.852.072
2 Phó trưởng Đoàn Bế Minh Đức Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn DBQH tỉnh Cao Bằng 0263.853.978
3 Đại biểu Quốc hội Hà Ngọc Chiến Ủy viên BCH TW Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc Quốc hội 08041565
4 Đại biểu Quốc hội Phùng Văn Hùng Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội 08041437
5 Đại biểu Quốc hội Đỗ Quang Thành Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội 08048126
6 Đại biểu Quốc hội Triệu Thanh Dung Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh Đoàn Cao Bằng 0263.852.161


3. Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng

TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại
1 Đoàn Trọng Hùng Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Cao Bằng 0263.954.712
2 Đoàn Thị Lê An Phó Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Cao Bằng 0263.855.768
3 Lê Đỗ Thanh Chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Cao Bằng 0263.954.675
4 Tống Kim Ngọc Oanh Chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Cao Bằng 0263.954.675
5 Đoàn Khánh Trực Chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Cao Bằng 0263.888.006