Báo cáo tổng kết việc thực hiện Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
Số ký hiệu văn bản 639/BC-UBND
Ngày ban hành 16/03/2020
Ngày hiệu lực 16/03/2020
Trích yếu nội dung Báo cáo tổng kết việc thực hiện Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Thanh tra, Phòng, chống tham nhũng
Người ký duyệt Chủ tịch Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 639.pdf
Lĩnh vực