Kế hoạch Thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2019 và năm 2020"
Số ký hiệu văn bản 3605/KH-UBND
Ngày ban hành 15/10/2019
Ngày hiệu lực 15/10/2019
Trích yếu nội dung Kế hoạch Thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2019 và năm 2020"
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thanh tra, Phòng, chống tham nhũng
Người ký duyệt Hoàng Xuân ánh
Tài liệu đính kèm 3605.pdf
Lĩnh vực