Quyết định hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
Số ký hiệu văn bản 194/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/02/2019
Ngày hiệu lực 28/02/2019
Trích yếu nội dung Quyết định hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quản lý doanh nghiệp, Hợp tác xã
Người ký duyệt Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 194-Q -UBND.pdf
Lĩnh vực