Chương trình công tác tháng 02 năm 2017 và phân công chỉ đạo thực hiện
Số ký hiệu văn bản 250/CTr-UBND
Ngày ban hành 09/02/2017
Ngày hiệu lực 09/02/2017
Trích yếu nội dung Chương trình công tác tháng 02 năm 2017 và phân công chỉ đạo thực hiện
Hình thức văn bản Chương trình
Lĩnh vực Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH
Người ký duyệt Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm
250.c_1.PDF
Lĩnh vực