Phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017
Số ký hiệu văn bản 1718/BCĐ
Ngày ban hành 07/06/2017
Ngày hiệu lực 07/06/2017
Trích yếu nội dung Phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục, Đào tạo
Người ký duyệt Trịnh Hữu Khang
Tài liệu đính kèm
1718.t_1.PDF
Lĩnh vực