V/v tăng cường công tác quản lý, kiểm tra chất lượng thuốc, đấu tranh chống thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc
Số ký hiệu văn bản 3457/UBND-VX
Ngày ban hành 29/12/2022
Ngày hiệu lực 29/12/2022
Trích yếu nội dung V/v tăng cường công tác quản lý, kiểm tra chất lượng thuốc, đấu tranh chống thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Phó Chủ tịch Lê Hải Hòa
Tài liệu đính kèm 3457.pdf
Lĩnh vực