Kế hoạch Công tác thi đua, khen thưởng năm 2023
Số ký hiệu văn bản 124/KH-UBND
Ngày ban hành 18/01/2023
Ngày hiệu lực 18/01/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Công tác thi đua, khen thưởng năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 124.pdf
Lĩnh vực