Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021
Số ký hiệu văn bản 1969/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2022
Ngày hiệu lực 29/12/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng
Người ký duyệt PCT Nguyễn Bích Ngọc
Tài liệu đính kèm 1969.qd-ubnd.pdf