No title... No title... No title... No title... No title...
Báo cáo Kết quả thực hiện công tác hậu kiểm an toàn thực phẩm tỉnh Cao Bằng năm 2022, phương hướng nhiệm vụ công tác hậu kiểm an toàn thực phẩm năm 2023
Số ký hiệu văn bản 3293/BC-BCĐ
Ngày ban hành 13/12/2022
Ngày hiệu lực 13/12/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả thực hiện công tác hậu kiểm an toàn thực phẩm tỉnh Cao Bằng năm 2022, phương hướng nhiệm vụ công tác hậu kiểm an toàn thực phẩm năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Phó Chủ tịch Lê Hải Hòa
Tài liệu đính kèm 3293.BC-BCĐ.pdf
Lĩnh vực