No title... No title... No title... No title... No title...
Quyết định Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư trụ sở cơ quan THADS giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 1824/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/12/2022
Ngày hiệu lực 07/12/2022
Trích yếu nội dung Quyết định Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư trụ sở cơ quan THADS giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên, Môi trường
Người ký duyệt Phó Chủ tịch Nguyễn Trung Thảo
Tài liệu đính kèm 1824.QĐ-UBND.pdf
Lĩnh vực