No title... No title... No title... No title... No title...
Báo cáo Tình hình thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg và Quyết định số 942/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu văn bản 3256/BC-UBND
Ngày ban hành 08/12/2022
Ngày hiệu lực 08/12/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo Tình hình thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg và Quyết định số 942/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Công nghệ thông tin, Truyền thông
Người ký duyệt Lê Hải Hòa
Tài liệu đính kèm 3256.pdf
Lĩnh vực