No title... No title... No title... No title... No title...
Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án hạ tầng cửa khẩu Trà Lĩnh (Khu tái định cư và hệ thống giao thông)
Số ký hiệu văn bản 1830/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/12/2022
Ngày hiệu lực 08/12/2022
Trích yếu nội dung Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án hạ tầng cửa khẩu Trà Lĩnh (Khu tái định cư và hệ thống giao thông)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên, Môi trường
Người ký duyệt Nguyễn Trung Thảo
Tài liệu đính kèm 1830.pdf
Lĩnh vực