No title... No title... No title... No title... No title...
Báo cáo Kết quả thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý về an toàn thực phẩm trong tình hình mới năm 2022
Số ký hiệu văn bản 3155/BC-UBND
Ngày ban hành 30/11/2022
Ngày hiệu lực 30/11/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý về an toàn thực phẩm trong tình hình mới năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Lê Hải Hòa
Tài liệu đính kèm 3155.pdf
Lĩnh vực