No title... No title... No title... No title... No title...
Công điện Về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 và triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2023
Số ký hiệu văn bản 09/CĐ-UBND
Ngày ban hành 23/11/2022
Ngày hiệu lực 23/11/2022
Trích yếu nội dung Công điện Về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 và triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2023
Hình thức văn bản Công điện
Lĩnh vực Đầu tư
Người ký duyệt Chủ tịch Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 09.pdf
Lĩnh vực