Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Mội trường
Số ký hiệu văn bản 32/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/11/2022
Ngày hiệu lực 04/11/2022
Trích yếu nội dung Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Mội trường
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nội vụ, Tài nguyên, Môi trường
Người ký duyệt Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 32-2022.pdf