No title... No title... No title... No title... No title...
Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: khi thác và chế biến cát sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường thon Đồng Tấm, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 1424/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/10/2022
Ngày hiệu lực 05/10/2022
Trích yếu nội dung Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: khi thác và chế biến cát sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường thon Đồng Tấm, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên, Môi trường
Người ký duyệt Phó Chủ tịch Nguyễn Trung Thảo
Tài liệu đính kèm 1424.pdf