Chương trình Công tác của UBND tỉnh Cao Bằng tháng năm 2022
Số ký hiệu văn bản 2788/CTr-UBND
Ngày ban hành 28/10/2022
Ngày hiệu lực 28/10/2022
Trích yếu nội dung Chương trình Công tác của UBND tỉnh Cao Bằng tháng năm 2022
Hình thức văn bản Chương trình
Lĩnh vực Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH
Người ký duyệt Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 2788.pdf