Giấy phép môi trường của Dự án khai thác tận thu quặng thiếc và các khoáng sản đi kèm trong đất đá thải tại bãi thải khu Tây mỏ thiếc Tĩnh Túc, thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (giai đoạn 1: Năm khai thác thứ 1 đến năm thứ 2)
Số ký hiệu văn bản 1549/GPMT-UBND
Ngày ban hành 24/10/2022
Ngày hiệu lực 24/10/2022
Trích yếu nội dung Giấy phép môi trường của Dự án khai thác tận thu quặng thiếc và các khoáng sản đi kèm trong đất đá thải tại bãi thải khu Tây mỏ thiếc Tĩnh Túc, thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (giai đoạn 1: Năm khai thác thứ 1 đến năm thứ 2)
Hình thức văn bản Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
Lĩnh vực Tài nguyên, Môi trường
Người ký duyệt Nguyễn Trung Thảo
Tài liệu đính kèm 1549.pdf